Úvod

Projekt KDP byl ukončen v roce 2022 a aktuálně je tvorba doporučených postupů řízena systémově v rámci Národního institutu kvality a excelence zdravotnictví