Klinické doporučené postupy

Přehled pilotních KDP

  • 1. Časný kolorektální karcinom (klinická stádia I. a II.) – diagnostika a léčba
    Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
    Kolorektální karcinom - diagnostika a léčba Časný kolorektální karcinom (klinická stádia I. a II.) – diagnostika a léčba Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP

    Garant:
    prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

    Hlavní metodik:
    Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.
    (PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.)

    Pracovní tým:
    MUDr. Tomáš Grega
    prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
    doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
    doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.
    doc. MUDr. Urban, Ph.D.
    prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
    Ing. Monika Vaňhová, MBA

    KDP-AZV-01-SGIO
    KDP verze 2.0 (PDF soubor, 2,0 MB)
  • 2. Doporučené postupy pro diagnostiku, terapii a následnou péči u pacientů s chronickou lymfocytární leukémii (CLL)
    Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
    Chronická lymfatická leukémie - diagnostika a léčba Doporučené postupy pro diagnostiku, terapii a následnou péči u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií (CLL) Hematologická společnost ČLS JEP
    (Leukemická sekce)

    Garant:
    prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

    Hlavní metodik:
    Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.
    PhDr. Petra Búřilová, BBA

    Pracovní tým:
    prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
    MUDr. Mgr. Ing. Petra Šedová, Ph.D.
    KDP-AZV-02-HSLS
    KDP verze 2.0 (PDF soubor, 2,2 MB)
  • 3. Ischemická cévní mozková příhoda nebo tranzitorní ischemická ataka kardioembolické etiologie a jejich sekundární prevence
    Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
    Cévní mozková příhoda - diagnostika a léčba Ischemická cévní mozková příhoda nebo tranzitorní ischemická ataka kardioembolické etiologie a jejich sekundární prevence Česká neurologická společnost ČLS JEP

    Garant:
    prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.

    Hlavní metodik:
    MUDr. Tomáš Nečas
    PhDr. Petra Búřilová, BBA
    MUDr. Radim Líčeník, Ph.D.
    (odborný konzultant)

    Pracovní tým:
    doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO
    MUDr. Jiří Neumann
    doc. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D. FESO
    MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO

    KDP-AZV-03-ČNS
    KDP verze 2.0 (PDF soubor, 940 kB)
  • 4. Použití inzulínové pumpy a glukózových senzorů u pacientů s diabetem léčených inzulínem
    Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
    Diabetes mellitus 1. typu - diagnostika a léčba Použití inzulínové pumpy a glukózových senzorů u pacientů s diabetem léčených inzulínem Česká diabetologická společnost ČLS JEP

    Garant:
    doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCP (Edin)

    Hlavní metodik:
    PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.
    Mgr. Dana Dolanová, Ph.D.
    MUDr. Radim Líčeník, Ph.D.
    (odborný konzultant)

    Pracovní tým:

    MUDr. Zdeněk Jankovec, Ph.D.
    MUDr. Klára Picková
    MUDr. Lenka Petruželková, Ph.D.
    prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.
    MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.
    prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.
    KDP-AZV-04-ČDS
    KDP verze 2.0 (PDF soubor, 1,9 MB)
  • 5. Akutní koronární syndromy (infarkt myokardu a nestabilní angina pectoris) - diagnostika a léčba
    Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
    Ischemická choroba srdeční Akutní koronární syndromy (infarkt myokardu a nestabilní angina pectoris) - diagnostika a léčba Česká kardiologická společnost

    Garant:
    prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC., FACC

    Hlavní metodik:
    Martin Hunčovský, MPH
    Mgr. Dana Dolanová, Ph.D.
    (PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.)

    Pracovní tým:

    prof. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD., FESC.
    prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC., FACC, MBA

     

    KDP-AZV-05-ČKS
    KDP verze 2.0 (PDF soubor, 3,6 MB)

Další rozpracovaná témata KDP

  • 6. Jednodenní chirurgie
    Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
    Jednodenní chirurgie Jednodenní chirurgie (JCH) Česká chirurgická společnost ČLS JEP (ČCHS)

    Garant:
    prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

    Hlavní metodik:
    doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
    (PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.)

    Pracovní tým:

    MUDr. Barbora East, Ph.D.
    MUDr. Lukáš Kohoutek
    MUDr. Ondřej Ryska, Ph.D.
    doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.

    KDP-AZV-06-ČCHS
  • 7. Pozdní kolorektální karcinom (klinická stádia III. a IV.) – diagnostika a léčba
    Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
    Kolorektální karcinom - diagnostika a léčba Pozdní kolorektální karcinom (klinická stádia III. a IV) - diagnostika a léčba Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP (SGO)

    Garant:
    prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

    Hlavní metodik:
    Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D

    Pracovní tým:

    doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.
    doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
    prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
    prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
    prof. MUDr. Vladislav Třeška DrSc.
    doc. MUDr. Igor Kiss
    MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
    prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
    MUDr. Petr Burkoň, Ph.D.
    MUDr. Pavel Fabian, Ph.D.
    KDP-AZV-07-SGO
  • 8. Diabetes Mellitus 1. typu - diagnostika a léčba
    Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
    Diabetes mellitus 1. typu - diagnostika a léčba   Česká diabetologická společnost ČLS JEP (ČDS)

    Garant:
    doc. MUDr. Martin Prázný, CSc.

    Hlavní metodik:
    PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.

    Pracovní tým:

     

    KDP-AZV-08-ČDS
  • 9. Srdeční selhání
    Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
    Srdeční selhání Srdeční selhání Česká kardiologická společnost (ČKS)

    Garant:
    prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC., FACC, MBA

    Hlavní metodik:
    MUDr. Jiří Buřil PhDr.

    Petra Búřilová, BBA

     

    Pracovní tým:
    prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
    doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.
    prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.
    prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

    KDP-AZV-09-ČKS
  • 10. Chronická ischemická choroba srdeční - diagnostika a léčba
    Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
    Ischemická choroba srdeční Chronická ischemická choroba srdeční - diagnostika a léčba Česká kardiologická společnost (ČKS)

    Garant:
    prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC., FACC

    Hlavní metodik:
    Marin Hunčovský, MPH

    Pracovní tým:

    prof. MUDr. Lenka Špinarová, CSc
    prof. MUDr. Eliška Sovová, PhD.
    MUDr. Hana Skalická, CSc.
    prof. MUDr. Jan Harrer, CSc.
    doc. MUDr. Martin Mates, PhD.
    MUDr. Otto Lang, CSc.
    prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

    KDP-AZV-10-ČKS
  • 11. Aterotrombotická ischemická CMP nebo TIA a jejich sekundární prevence
    Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
    CMP (nebo TIA) - diagnostika a léčba Aterotrombotická ischemická CMP nebo TIA a jejich sekundární prevence Česká neurologická společnost ČLS JEP (ČNS)

    Garant:
    prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.

    Hlavní metodik:
    MUDr. Mgr. Radim Líčeník, Ph.D.
    MUDr. Tomáš Nečas

    Pracovní tým:

    prim. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO
    doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO
    prim. MUDr. Jiří Neumann
    doc. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D., FESO
    prim. MUDr. Robert Čihák

     

    KDP-AZV-11-ČNS
  • 12. Léčba lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty
    Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
    Karcinom prostaty - léčba Léčba lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty Česká urologická společnost ČLS JEP (ČUS)
    (Leukemická sekce)

    Garant:
    prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

    Hlavní metodik:
    PhDr. Petra Búřilová, BBA
    MUDr. Jiří Búřil

     

    Pracovní tým:
    prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
    prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
    MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
    prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.
    prof. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.
    KDP-AZV-12-ČUS
  • 13. Léčba lokálně pokročilých nádorů močového měchýře (C67 obecně)
    Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
    Nádory močového měchýře - léčba Léčba lokálně pokročilých nádorů močového měchýře (C67 obecně) Česká urologická společnost ČLS JEP (ČUS)

    Garant:
    prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

    Hlavní metodik:
    MUDr. Jiří Búřil

     

    Pracovní tým:
    KDP-AZV-13-ČUS
  • 14. Sarkomy měkkých tkání
    Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
    Nádory měkkých tkání - diagnostika a léčba Sarkomy měkkých tkání Česká onkologická společnost ČLS JEP (ČOS)

    Garant:
    prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

    Hlavní metodik:
    Martin Hunčovský, MPH

    Pracovní tým:
    MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.
    MUDr. Kateřina Kopečková
    MUDr. Dagmar Adámková Krákorová, Ph.D.
    MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.
    prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

    KDP-AZV-14-ČOS
  • 15. Kdp pro screening karcinomu prsu
    Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
    Screening karcinomu prsu KDP pro screening karcinomu prsu Asociace Mamodiagnostiky České Republiky

    Garant:
    prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.

    Hlavní metodik:
    PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.

    Pracovní tým:

    MUDr. Dana Houserková, Ph.D.
    MUDr. Andrea Trunkátová
    MUDr. Hana Umínská
    prof. MUDr. Jan Daneš
    MUDr. Petr Choc
    RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
    MUDr. Lucie Reifová
    Bc. Markéta Boháčová

     

    KDP-AZV-15-SCREENING CA prsu
  • 16. PET-CT v diagnostice a kontrole léčby onkologických onemocnění
    Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
    PET-CT v diagnostice a kontrole léčby onkologických onemocnění PET-CT v diagnostice a kontrole léčby onkologických onemocnění  

    Garant:
    prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR

    Hlavní metodik:
    Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.

    Pracovní tým:

    MUDr. David Zagola
    doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D.
    MUDr. Zdeněk Král, CSc.
    doc. MUDr. Igor Penka, CSs.
    MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
    prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
    doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.
    MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.

     

    KDP-AZV-16-PET-CT
  • 17. Antibiotická léčba
    Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
    Antibiotická léčba Antibiotická léčba  

    Garant:
    prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

    Hlavní metodik:
    Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.

    Pracovní tým:
    prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
    prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
    doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.
    MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.

    KDP-AZV-17-ATB
  • 18. Léčba bolesti – opioidy v léčbě chronické nenádorové bolesti
    Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
    Léčba bolesti Léčba bolesti - Opioidy v léčbě chronické nenádorové bolesti  

    Garant:
    doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.

    Hlavní metodik:
    doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

    Pracovní tým:

    MUDr. Jan Lejčko
    doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.
    MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
    MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

     

    KDP-AZV-18-LB
  • 19. Perioperační péče
    Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
    Perioperativní péče Perioperativní péče  

    Garant:
    doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA

    Hlavní metodik:
    MUDr. Tomáš Nečas

    Pracovní tým:

    prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSs., MBA
    prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
    prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
    doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
    MUDr. Dušan Mach
    MUDr. Dušan Morman

     

    KDP-AZV-19-PP
  • 20. Organizace a činnost multidisciplinárního týmu (v onkologii)
    Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
    Organizace a činnost multidisciplinárního týmu Organizace a činnost multidisciplinárního týmu v onkologii  

    Garant:
    doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

    Hlavní metodik:
    MUDr. Mgr. Radim Líčeník, Ph.D.
    prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

    Pracovní tým:

    doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
    prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.
    prof. MUDr. David Fetl, Ph.D.
    MUDr. Katarina Petráková, Ph.D.
    prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

     

    KDP-AZV-20-OMDT
  • 21. Organizace centrálního nemocničního příjmu (CNP)
    Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
    Organizace centrálního nemocničního příjmu (CNP) Organizace centrálního nemocničního příjmu (CNP)  

    Garant:
    MUDr. Jaromír Kočí,Ph.D., FACS

    Hlavní metodik:

    Pracovní tým:

    KDP-AZV-21-OCNP
  • 22. KDP pro screening karcinomu tlustého střeva a konečníku
    Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
    Screening karcinomu tlustého střeva a konečníku KDP pro screening karcinomu tlustého střeva a konečníku  

    Garant:
    prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

    Hlavní metodik:

    PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D. Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.

    Pracovní tým:

    doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.
    doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
    doc. MUDr. Bohumil Seifert, PhD.
    MUDr. Petr Kocna, CSc.
    prof. MUDr. Julius Špičák, Csc.
    prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA
    prof. MUDr. Markéta Hermannová, Ph.D.

     

    KDP-AZV-22-Screening Ca tlustého střeva a konečníku
  • 23. KDP pro screening karcinomu hrdla děložního
    Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
    Screening karcinomu hrdla děložního KDP pro screening karcinomu hrdla děložního  

    Garant:
    Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

    Hlavní metodik:

    Pracovní tým:

    KDP-AZV-23-Screening Ca hrdla děložního
  • 24. Protonová terapie
    Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
    Protonová terapie Protonová terapie  

    Garant:
    doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.

    Hlavní metodik:

    PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.

    Pracovní tým:
    prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.
    doc. MUDr. Josef Kovařík, Ph.D.
    MUDr. Zuzana Lovasová
    MUDr. Pavel Vítek, Ph.D.

    KDP-AZV-24-Protonová terapie
  • 25. Časná diagnostika a léčba chronické virové hepatitidy C (VHC)
    Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
    Časná diagnostika a léčba chronické virové hepatitidy C (VHC) Časná diagnostika a léčba chronické virové hepatitidy C (VHC)  

    Garant:
    prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.

    Hlavní metodik:

    MUDr. Tomáš Nečas
    PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.

    Pracovní tým:
    prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
    doc. MUDr. Jan Šperl, CSc.
    MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.
    MUDr. Soňa Fraňková, PhDr.

    KDP-AZV-25-VHC
  • 26. Aktivní prevence manifestace kardiovaskulárních chorob u asymptomatických vysoce rizikových osob
    Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
    Aktivní prevence manifestace kardiovaskulárních chorob u asymptomatických vysoce rizikových osob Aktivní prevence manifestace kardiovaskulárních chorob u asymptomatických vysoce rizikových osob  

    Garant:
    prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC., FACC, MBA

    Hlavní metodik:

    Pracovní tým:

    KDP-AZV-26
  • 28. Revaskularizace myokardu
    Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
    Revaskularizace myokardu Revaskularizace myokardu  

    Garant:
    doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAI

    Hlavní metodik:

    Pracovní tým:
    doc. Petr Němec, CSc., MBA
    doc. Martin Mates, CSc., FESC.
    prof. Petr Widimský, DrSc., FESC.

    KDP-AZV-28-ČKS
  • 29. Západonilská horečka
    Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
    Západonilská horečka Západonilská horečka  

    Garant:

    Hlavní metodik:

    Pracovní tým:

    KDP-AZV-29
  • 30. Status epilepticus
    Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
    Status epilepticus Status epilepticus  

    Garant:
    prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.

    Hlavní metodik:

    Pracovní tým:

    KDP-AZV-30
  • 31. Autoimunitní onemocnění
    Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
    Autoimunitní onemocnění Autoimunitní onemocnění  

    Garant:
    prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.

    Hlavní metodik:

    Pracovní tým:

    KDP-AZV-31
  • 32. Hojení chronických ran
    Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
    Hojení chronických ran Hojení chronických ran  

    Garant:
    MUDr. Jan Stryja, Ph.D.

    Hlavní metodik:

    prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

    Pracovní tým:

    KDP-AZV-32
  • 33. Onkologická léčba solidních nádorů dětského věku
    Předmět KDP Název KDP Odborná společnost Pracovní tým tvůrců KDP Kód KDP
    Onkologická léčba solidních nádorů dětského věku Onkologická léčba solidních nádorů dětského věku  

    Garant:
    prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

    Hlavní metodik:

    Pracovní tým:

    KDP-AZV-33