Vzdělávací akce

 Online vzdělávací kurz k projektu Klinické doporučené postupy je přístupný zde.

Datum Název akce

25. 5. 2018

Iniciální školení garantů tvorby klinických doporučených postupů

6. 6. 2018

Interní metodický e-learningový a blended learningový workshop

7. 8. 2018

Interní metodický workshop pro metodiky KK – GRADE

13. 8. 2018
21. 8. 2018

Metodický workshop GRADE pro garanty a tvůrce KDP

29.–31. 8. 2018

Školení EBHC v praxi pro metodiky KK

4. 9. 2018

Školení používání analýz

7. 9. 2018

I. česko-slovenské pracovní setkání – výměna expertních zkušeností

26. 10. 2018

Specializované školení pro členy Garanční komise

12.–14. 12. 2018

Konference „European JBI symposium of Evidence-Based Healthcare in Clinical Practice Guidelines, Decision making process and Evidence synthesis in the Czech Republic“

31. 1. 2019 Metodické školení Kontrolní komise

8. 2. 2019

Metodický workshop tvorby KDP

27. 6. 2019   Metodické školení tvorby KDP

9.–10. 10. 2019

Kurz EBHC v praxi
10.–14. 2. 2020  Komprehenzivní kurz tvorby systematických review
21.–23. 6. 2021 

Evidence-Based Healthcare, zdravotnictví založené na vědeckých důkazech pro praxi

24.–25. 6. 2021 GRADE workshop
16. 11. 2022 Závěrečná konference KDP
21.–25. 11. 2022 Komprehenzivní kurz tvorby systematických review