První konference KDP

European JBI symposium of Evidence-Based Healthcare in Clinical Practice Guidelines, Decision making process and Evidence synthesis in the Czech Republic

Datum konání: 12.–14. prosince 2018
Místo konání: Hotel Continental, Brno, Czech Republic

Prezident symposia: PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.
Hlavní řešitel projektu Klinické doporučené postupy: prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
Organizační tým:
Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.; prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.; doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; PhDr. Zuzana Kelnarová; RNDr. Jitka Soukupová; MUDr. Tomáš Nečas; Martin Hunčovský, MPH;  PhDr. Petra Búřilová, BBA; Mgr. Dana Dolanová, Ph.D.; MUDr. Radim Líčeník, Ph.D.; RNDr. Martin Komenda, Ph.D.; RNDr. Jan Mužík, Ph.D.; Mgr. Monika Bezděková; Mgr. Silvie Šebestová; MUDr. Ljuba Janečková; Vojtěch Bulhart; Alena Krejčiříková
(e-mail: cebhc@iba.muni.cz)

Důležité termíny:
Registrace: do 11. listopadu 2018 (zdarma)
Zaslání krátkého sdělení: do 31. října 2018

Druhé oznámení (1,1 MB)