Aktivní prevence manifestace kardiovaskulárních chorob u asymptomatických vysoce rizikových osob [KDP-AZV-26-ČKS] - Návrhy klinických doporučených postupů

Aktivní prevence manifestace kardiovaskulárních chorob u asymptomatických vysoce rizikových osob

Téma návrhu KDP

Primární prevence kardiovaskulárního onemocnění

Odborná společnost

Česká kardiologická společnost (ČKS)

Pracovní tým tvůrců návrhu KDP

Garant:
prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC., FACC, MBA

Hlavní metodik:
MUDr. Jiří Búřil
PhDr. Petra Búřilová, BBA

Pracovní tým:
prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

Důležitá data

Verze 1
31. 5. 2020

Verze 2 (po oponentuře)
13. 10. 2020

Verze 3 (finální verze)
22. 6. 2021

Doporučený termín aktualizace
2023


Klinický souhrn k tomuto KDP byl publikován ve Věstníku MZ ČR.

Tento klinický doporučený postup se zabývá komplexním přístupem zaměřeným na primární prevenci kardiovaskulárního onemocnění. Na základě epidemiologické analýzy a závěrů, které prezentují postupné snižovaní mortality v České republice na kardiovaskulární onemocnění, je však mortalita stále vysoká. ČR patří mezi nejrizikovější země EU z hlediska výskytu KV onemocnění a je nutná mezioborová spolupráce – praktických lékařů, kardiologoů a internistů.

Cílem doporučených postupů na národní úrovni je standardizace preventivních postupů, diagnosticko-terapeutických postupů a v dlouhodobém horizontu snížení KV mortality minimálně o 5 % v průběhu 10 let.