Akutní koronární syndromy (infarkt myokardu a nestabilní angina pectoris) – diagnostika a léčba [KDP-AZV-05-ČKS] - Návrhy klinických doporučených postupů

Akutní koronární syndromy (infarkt myokardu a nestabilní angina pectoris) – diagnostika a léčba

Téma návrhu KDP

Ischemická choroba srdeční

Odborná společnost

Česká kardiologická společnost

Pracovní tým tvůrců návrhu KDP

Garant:
prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC., FACC

Hlavní metodik:
Martin Hunčovský, MPH
Mgr. Dana Dolanová, Ph.D.
PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.

Pracovní tým:
prof. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD., FESC.
prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC., FACC, MBA

Důležitá data

Verze 1
31. 12. 2018

Verze 2 (po oponentuře)
29. 4. 2019

Verze 3 (finální verze)
13. 6. 2019

Doporučený termín aktualizace
31. 12. 2020


Klinický souhrn k tomuto KDP byl publikován ve Věstníku MZ ČR.

Odhaduje se, že na světě v roce 2012 zemřelo na kardiovaskulární onemocnění 17,5 milionů lidí, což představuje 31 % všech úmrtí na celém světě. Z těchto úmrtí bylo odhadováno 7,4 milionů kvůli koronárním srdečním onemocněním a 6,7 milionu kvůli mozkové mrtvici. V ČR v roce 2017 bylo hospitalizováno 15 tisíc případů akutního infarktu myokardu a 3,5 tisíce případů nestabilní anginy pectoris.

Tento klinický doporučený postup se zabývá následujícími otázkami: 

  1. Jak rychle a přesně diagnostikovat akutní koronární syndrom (všechny jeho formy)?
  2. Kde a kým mají být léčeni pacienti s akutními koronárními syndromy?
  3. Jaká je optimální léčba nestabilní anginy pectoris a akutního infarktu myokardu bez elevací ST?
  4. Jaká je optimální léčba akutního infarktu myokardu s elevacemi ST?
  5. Jak správně provádět sekundární prevenci akutních koronárních syndromů?